Využite našu jedinečnú ponuku Registračného sídla v Bratislave

Registračné sídlo v Bratislave

Registračné sídlo je populárna služba hlavne s ohľadom na zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti. Oproti prenájmu samostatnej kancelárie takto môžete ušetriť až niekoľko sto eur mesačne.

V rámci služieb registračného sídla Vám komplexne zabezpečíme služby spojené s využívaním sídla spoločnosti tj. označenie sídla spoločnsoti a poštovej schránky. Všetka korešpondencia prichádzajúca na virtuálne sídlo firmy kde my zabezpečujeme príjem a úschovu pošty a v prípade záujmu jej preposielanie na Vašu adresu, resp. jej skenovanie a zasielanie emailom.


Registračné sídlo poskytujeme na týchto adresách:

Osadná ulica Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná Michalská
od 11€ / mesiac od 13€ / mesiac od 16€ / mesiac od 16€ / mesiac od 16€ / mes. od 26€ / mes.


Služby sídla spoločnosti najviac využívajú mimo-bratislavskí a zahraniční podnikatelia, ktorí sa takto snažia prezentovať ako spoločnosť s bratislavským sídlom. Veľa našich zákazníkov aj reálne býva v Bratislave avšak tu nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť, kde by si mohli zriadiť sídlo firmy.

Najčastejšie dôvody na využívanie registračného sídla sú:

  • podnikateľ žije v Bratislave avšak nemá vlastnú nehnuteľnosť, kde by si mohol zriadiť sídlo firmy
  • šetrenie nákladov za vlastné kancelárske priestory, ktoré mnoho firiem reálne nepotrebuje
  • vyššia prestíž oproti sídlu niekde na dedine
  • podnikateľ nechce mať sídlo firmy na svojej domácej adrese
  • preberanie zásielok aj vo vašej neprítomnosti (napr. dovolenky, pobytu v zahraniči) a informovanie o zásielke emailom
  • výrazne menšia šanca na daňovú kontrolu, ako v iných mestách

Záruka sídla firmy

Registračné sídlo pre spoločnosti poskytujeme vo vlastných nehnuteľnostiach. Takže Vám dokážeme garantovať dlhodobé poskytovanie našich služieb bez akéhokoľvek rizika. Čo je jedná z najväčších výhod oproti našej konkurencii, ktorá má zvyčajne danú nehnuteľnosť len v podnájme.


Na niekoľkých našich adresách získate okrem sídla spoločnosti aj možnosť prenajať si zasadacie priestory. Zasadacie priestory môžete využiť na zorganizovanie pracovných stretnutí s Vašimi klientmi, organizovanie valných zhromaždení, seminárov a školení, alebo v prípade kontroly daňového úradu a pod.